Budovy finančných inštitúcií

ISTROBANKA, Bratislava – Laurinská ulica

dodávka chladiaceho stroja a fan coilov

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, Liptovský Mikuláš

dodávka a montáž fan coilov

UNI BANKA, Banská Bystrica

dodávka fan coilov

VÚB, Banská Bystrica

dodávka chladiaceho stroja a fan coilov
celkový chladiaci výkon: 120 kW

                                  
VÚB, Bratislava

dodávka a montáž presnej klimatizácie

VÚB, Liptovský Mikuláš

vub

dodávka fan coilov