Polyfunkčné a administratívne budovy

AIRCRAFT, Bratislava

AIRCRAFT, Bratislava

dodávka chladiacich strojov
celkový chladiaci výkon:  835 kW

AJG, Bratislava – Zámocká ulica

dodávka chladiacich strojov

BEST Slovakia, Žilina, Trenčín

BEST Slovakia
dodávka chladiacich strojov

CE-WE COLOR, Bratislava

komplexná dodávka a montáž systému chladenia, vzduchotechniky, a MaR

FAX COPY, Bratislava

FAX COPY, Bratislava

dodávka chladiaceho stroja

VIENNA GATE, Bratislava

VIENNA GATE, Bratislava

dodávka chladiacich strojov
celkový chladiaci výkon:  2.278 kW