Štátne a verejné inštitúcie

Armáda Slovenskej republiky

dodávka chladiacich strojov

Biskupský úrad, Prešov

Biskupský úrad, Prešov

dodávka presnej klimatizácie

Colný úrad, Nitra

Colný úrad, Nitra

komplexná dodávka systému chladenia

Mincovňa Kremnica

Mincovňa Kremnica

dodávka chladiaceho stroja a fan coilov
celkový chladiaci výkon: 120 kW

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

dodávka chladiaceho stroja