Zdravotnícke a liečebné zariadenia

BEL NOVAMANN Int., Mikrobiologické laboratórium, Piešťany

komplexná dodávka systému chladenia, vzduchotechniky, ÚK a MaR

GYNCENTRUM, Trnava

dodávka vzduchotechnických jednotiek

Nemocnica s poliklinikou, Bratislava – Ružinov

Nemocnica s poliklinikou, Bratislava – Ružinov

komplexná dodávka chladenia, vzduchotechniky, zvlhčovania, MaR
celkový chladiaci výkon: 130 kW
celkový vzduchový výkon: 18.600 m3/hod.

Nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Nemocnica s poliklinikou F.O.Roosevelta, Banská Bystrica

dodávka chladiacich strojov

Čisté priestory ON SEMI, Piešťany

ON SEMI
dodávka vzduchotechnických jednotiek a zvlhčovačov

Poliklinika SANAT, Levice

dodávka vzduchotechnickej jednotky

SÚSCCH, Banská Bystrica

SÚSCCH, Banská Bystrica

dodávka chladiacich strojov
celkový chladiaci výkon: 864 kW