Zmrazovanie a chladenie

sklad vajec, Dvory nad Žitavou

komplexná dodávka chladiarenskej technológie chladenia vajec
celkový chladiaci výkon: 77 kW pri t=0°C

sklad vajec, CBA Verex, Ružomberok

komplexná dodávka chladiarenskej technológie chladenia vajec