Zameranie

Hlavnou náplňou spoločnosti je obchodná činnosť spojená s montážou, technickou a poradenskou službou zákazníkom.

Naše zameranie môžeme rozdeliť do dvoch hlavných odvetví:

  • Dodávka, montáž klimatizačných zariadení a MaR.
  • Predaj chladiarenských, regulačných komponentov pre malé „živnostenské“ chladenie, predaj technických komponentov, servisného náradia, čistiacich a chemických prostriedkov pre klimatizáciu.

Zabezpečujeme dodávku vzduchotechniky a klimatizácie pre administratívne budovy, finančné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, výrobné haly, obchodné centrá, autosalóny, športové strediská, rodinné domy a byty.

Firma pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

Poslaním našej spoločnosti je navrhovať a dodávať zákazníkom komplexné riešenie v oblasti klimatizácie, chladenia a vzduchotechniky.

Našim cieľom je vyhovieť aj najnáročnejším požiadavkám zákazníkov.

SIGNOS s.r.o. má v súčasnosti 9 stabilných zamestnancov, vrátane manažmentu, obchodného, ekonomického odboru, vysoko kvalifikovaného a skúseného technického odboru. Pravidelne vzdelávame svojich pracovníkov.

Kladieme dôraz na kvalitu medziľudských vzťahov, odborný, kariérny rast nových talentovaných a skúsených odborníkov, ktorí chcú byť súčasťou nášho úspechu.

Firma aktívne spolupracuje so Slovenským zväzom pre chladiarenskú a klimatizačnú techniku (SZ CHKT). So zväzom súčasne participuje na školeniach, seminároch a odborných prednáškach aj pre dlhoročných servisných a montážnych pracovníkov.