Zameranie

Hlavnou náplňou spoločnosti SIGNOS s.r.o., je obchodná činnosť spojená s montážou, technickou a poradenskou službou zákazníkom.

Jej zameranie je možné rozdeliť do dvoch hlavných odvetví:

  • dodávka, montáž klimatizačných zariadení a MaR.
  • predaj chladiarenských, regulačných komponentov pre malé „živnostenské“ chladenie, predaj technických komponentov, servisného náradia, čistiacich a chemických prostriedkov pre klimatizáciu.

Spoločnosť SIGNOS s.r.o., zabezpečuje dodávku vzduchotechniky a klimatizácie pre:

  • administratívne budovy
  • finančné inštitúcie
  • zdravotnícke zariadenia
  • výrobné haly
  • obchodné centrá
  • autosalóny
  • športové strediská
  • rodinné domy a byty

Signos s.r.o. pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

Poslaním spoločnosti je navrhovať a dodávať zákazníkom komplexné riešenie v oblasti klimatizácie, chladenia a vzduchotechniky.

Hlavným cieľom je vyhovieť aj najnáročnejším požiadavkám zákazníkov.

SIGNOS s.r.o., má v súčasnosti 9 stabilných zamestnancov, vrátane manažmentu, obchodného, ekonomického odboru, vysoko kvalifikovaného a skúseného technického odboru. Pravidelne vzdelávanie svojich pracovníkov je pre spoločnosť dôležitou súčasťou rozvoja.

Kladie dôraz na kvalitu medziľudských vzťahov, odborný, kariérny rast nových talentovaných a skúsených odborníkov, ktorí chcú byť súčasťou úspešnej firmy.

Firma aktívne spolupracuje so Slovenským zväzom pre chladiarenskú a klimatizačnú techniku (SZ CHKT). So zväzom súčasne participuje na školeniach, seminároch a odborných prednáškach.