Kontakt

SÍDLO SPOLOČNOSTI SIGNOS s.r.o.
Račice 72
972 22 Nitrica
FAKTURAČNÁ ADRESA IČO: 36 56 41 09
DIČ: 20 21 87 82 76
IČ DPH: SK 20 21 87 82 76
zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 39178/R
SERVISNÉ ODDELENIE Servisné požiadavky – 24 hodín denne
servis@signos.sk
OBCHODNÉ ODDELENIE Informácie a cenové kalkulácie
signos@signos.sk
Web www.signos.sk
Telefónne číslo: *
Mail: *
Otázka / Požiadavka: