Služby

SIGNOS s.r.o. ponúka komplexný balík činností, ktorý zahŕňa plánovanie, navrhovanie, projektovanie, riadenie dodávok zariadení a technológií až po odborné analýzy a návrh inovatívnych riešení, samozrejmosťou je záručný i pozáručný servis.

Naše služby rozdeľujeme do dvoch hlavných odvetví:

  • dodávka a montáž vzduchotechnických a klimatizačných zariadení a systémov i MaR.
  • dodávka a montáž chladiarenských zariadení a regulačných komponentov pre komerčné chladenie, predaj čistiacich a chemických prostriedkov pre klimatizáciu.

Ďalej zabezpečujeme:

Dodávku a montáž vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
Záručný a pozáručný servis na všetky inštalované zariadenia
Spracovanie projektovej dokumentácie
Kompletné meracie a regulačné systémy
Poradenskú činnosť v oblasti vzduchotechniky, klimatizácie, merania a regulácie
Veľkoobchodný predaj klimatizačných zariadení
Správcovská činnosť – TZB pre oblasť vzduchotechniky – klimatizácie – chladenia
Odborné prehliadky a servis požiarnych klapiek

V prípade záujmu o technické poradenstvo alebo vypracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte na e-mailovej adrese: signos@signos.sk