Vážení obchodní partneri, vážení zákazníci,
dňa 04.10.2019 sa firma SIGNOS s.r.o. presťahovala do nových, reprezentatívnych priestorov v Partizánskom.

Nová adresa obchodnej kancelárie je:
SIGNOS s.r.o.
R. Jašíka 158/8
958 01 Partizánske

Telefónne čísla ako aj emailová adresa zostávajú nezmenené.
Tešíme sa ďalšiu spoluprácu a tiež na Vašu návštevu.

S pozdravom
Dipl. – Ing. Peter Blaha
riaditeľ spoločnosti